:

 
 1.1ADU&VDUCurrent Projects
1.BOGCL 500kt/a Bitumen EPC Project on 2016
2.BOGCL 1200kt/a Bitumen EPC Project on 2018

 

BOGCL 500kt/a Bitumen EPC Project start up on December 2020

 

1.2 Gasoline/Diesel Hydrotreating Unit

1.3 Coal tar oil Hydrotreating Unit

1.4 Fine Chemical Project

 
Copyright:Liyang Yunlong Equipment Manufacturing Co., Ltd.Jiangsu China. Tel0086-519-87669789 Fax0086-519-87669791
AddNO.1 Yunlong Road,Daitou Industrial Zone,Liyang,Jiangsu213311, China Postal Code213311